Kinderopvang Hobbithoeve verzorgt zowel dagopvang als buitenschoolse opvang.
 
De dagopvang is verdeeld over drie stamgroepen, waarbij horizontale en verticale groepsvormingsprincipes worden gecombineerd:
 

  • Eén babygroep (Bilbo): kinderen van 0 - 20 mnd. De maximale groepsgrootte varieert tussen de 9 en 14 kinderen (uitgaande van drie leidsters), en wordt per dag bepaald door de leeftijdsamenstelling van de groep. Hierbij is de rekentool van de overheid leidend.
  • Twee dreumes/peutergroepen (Sam & Pepijn): kinderen van 21 mnd tot 4 jaar. De maximale groepsgrootte per stamgroep is 13 kinderen, uitgaande van twee leidsters per groep.


De drie stamgroepen hebben alle drie een eigen groepsruimte. Indien kinderen in een andere stamgroep en/of groepsruimte worden opgevangen, dan zal vooraf bij de betreffende ouders om schriftelijke toestemming worden gevraagd.

Bij de indeling van een kind in een stamgroep wordt zowel gelet op het ontwikkelingsniveau van het kind als op organisatorische consequenties. De voordelen van een horizontale indeling (een aparte, veilige en rustige omgeving voor de baby’s) worden op deze wijze gecombineerd met de voordelen van verticale groepsvorming (leren van elkaar). Bovendien is het voordeel van de opzet met brede dreumes/peutergroepen dat er  meer in vaste groepen met vaste leidsters kan worden gewerkt.

De aanwezigheid van bekende leeftijdgenoten en leidsters geeft een gevoel van veiligheid en bevorderd daardoor de sociale omgang met andere kinderen.

Aan het begin van de dag staan de deuren/hekjes tussen de groepen open zodat alle kinderen met elkaar kunnen spelen. Tussen 9.00 en 9.30 uur gaan alle kinderen naar hun eigen stamgroep, of eerder als het te druk wordt. Daarnaast wordt de stamgroep alleen verlaten bij groepsactiviteiten waarbij het mogelijk is voor leeftijdgenootjes uit de verschillende dreumes/peutergroepen om met een activiteit mee te doen. Men denke aan activiteiten zoals buitenspelen, dansen en zingen. Maar ook andere contacten tussen groepen vinden plaats, zoals bijvoorbeeld oudere peuters die ‘helpen’ op de babygroep. Dit wordt in goed overleg tussen de leidsters geregeld. Bijvoorbeeld als alle 3-jarigen meedoen aan een hindernisbaan buiten dan gaat één of twee leidsters mee naar buiten (afhankelijk van aantal kinderen). De 2-jarigen blijven dan binnen met de andere leidster(s).

Op dagen met weinig kinderen (zoals tijdens vakanties) kan het voorkomen dat de twee peutergroepen worden samengevoegd. De leiding van de groep zal dan anders zijn. Indien de grote ruimte ter beschikking is voor één groep dan mogen er maximaal 16 kinderen per twee leidsters aanwezig zijn. Aan ouders wordt schriftelijke toestemming gevraagd als hun kind buiten de stamgroep opgevangen wordt.