De opvang in Hobbithoeve is verdeeld over vijf groepen, waarbij horizontale en verticale groepsvormingsprincipes worden gecombineerd:

  • Eén babygroep (Bilbo): 0-21 mnd (maximaal 13 kinderen met drie leidsters)
  • Twee dreumes/peutergroepen (Sam & Pepijn) : 21 mnd tot 4 jaar (maximaal 13 kinderen per groep met twee leidsters)
  • Twee buitenschoolse opvanggroepen: 4 tot 13 jaar (maximaal 20 kinderen met twee leidsters bij locatie Hobbithoeve en maximaal 20 kinderen met twee leidsters bij locatie MatchZO)

Bij de indeling van een kind in een stamgroep wordt zowel gelet op het ontwikkelingsniveau van het kind als op organisatorische consequenties. De voordelen van een horizontale indeling (een aparte, veilige en rustige omgeving voor de baby’s) worden op deze wijze gecombineerd met de voordelen van verticale groepsvorming (leren van elkaar). Bovendien is het voordeel van de opzet met brede dreumes/peutergroepen dat er  meer in vaste groepen met vaste leidsters kan worden gewerkt.

De aanwezigheid van bekende leeftijdgenoten en leidsters geeft een gevoel van veiligheid en bevorderd daardoor de sociale omgang met andere kinderen.

Aan het begin van de dag staan de deuren/hekjes tussen de groepen open zodat alle kinderen met elkaar kunnen spelen. Tussen 9.00 en 9.30 uur gaan alle kinderen naar hun eigen stamgroep, of eerder als het te druk wordt. Daarnaast wordt de stamgroep alleen verlaten bij groepsactiviteiten waarbij het mogelijk is voor leeftijdgenootjes uit de verschillende dreumes/peutergroepen om met een activiteit mee te doen. Men denke aan activiteiten zoals buitenspelen, dansen en zingen. Maar ook andere contacten tussen groepen vinden plaats, zoals bijvoorbeeld oudere peuters die ‘helpen’ op de babygroep. Dit wordt in goed overleg tussen de leidsters geregeld. Bijvoorbeeld als alle 3-jarigen meedoen aan een hindernisbaan buiten dan gaat één of twee leidsters mee naar buiten (afhankelijk van aantal kinderen). De 2-jarigen blijven dan binnen met de andere leidster(s).
Op woensdag en vrijdag worden de peuters samengevoegd in één peutergroep. Op dagen met weinig kinderen (zoals tijdens vakanties) kan het voorkomen dat de twee peutergroepen ook worden samengevoegd. De leiding van de groep zal dan anders zijn. Indien de grote ruimte ter beschikking is voor één groep dan mogen er maximaal 16 kinderen per twee leidsters aanwezig zijn. Aan ouders wordt schriftelijke toestemming gevraagd als hun kind buiten de stamgroep opgevangen wordt. 

Op dagen met weinig kinderen kan het voorkomen dat twee groepen worden samengevoegd. De leiding van de groep zal dan anders zijn. Indien de grote ruimte ter beschikking is voor één groep, dan mogen er maximaal 16 kinderen per twee leidsters aanwezig zijn. Ouders worden hierover door de leidsters geïnformeerd.

Een leidster kan bij calamiteiten altijd terugvallen op een collega van een andere groep.