Vanaf april 2023 is het uurtarief van onze buitenschoolse opvang € 8,60. 

De onderstaande tarieven zijn inclusief bijkomende kosten zoals voeding, drinken en overige verzorging.

De buitenschoolse opvang van Hobbithoeve is 51 weken per jaar open, dus ook tijdens de schoolvakanties. De week tussen Kerst en Nieuwjaar is Hobbithoeve gesloten. In het weekend en op de officiële feestdagen is Hobbithoeve ook dicht.

In de Tarieventabel BSO (zie bij downloads) wordt op basis van het geldende tarief een overzicht gegeven van de (maand)kosten. In het prijzenoverzicht is uitgegaan van 39 schoolweken en 12 vakantieweken.  
Klik hier als je inzicht wil hebben in de 'netto' kosten (na aftrek van de kinderopvangtoeslag), dus wat je daadwerkelijk kwijt bent aan de opvang.

Vanaf 2018 worden geen extra kosten in rekening gebracht voor de opvang tijdens losse studiedagen tijdens de schoolperiode. Op alle dagen wordt voldoende personeel ingezet. In voorkomende gevallen (vooral wanneer beide scholen een studiedag hebben gepland) zullen wij op basis van een inventarisatie een inschatting willen maken van het aanbod van kinderen, in het kader van de inzet van leidsters en eventueel huren van BSO-ruimte. De vrije - of studieweek in juni wordt in de reguliere tarieven verwerkt.

De reguliere opvangtijden van de naschoolse opvang sluiten aan bij de sluitingstijden van de scholen en eindigt om 18.30 uur. Bij de combinaties die in het prijzenoverzicht-tabellen zijn opgenomen, is onderscheid gemaakt tussen een korte middag (K = 14.15 - 18.30 uur) en een lange middag (LW (woensdag) = 12.30 - 18.30 uur).