Hobbithoeve heeft een overzichtelijke organisatiestructuur met ruime mogelijkheden voor (in)formeel contact tussen ouders en leidsters/leiding (mondeling, schriftelijk of via e-mail).Hierdoor kunnen allerlei zaken(op- en/of aanmerkingen, klachten) direct worden kortgesloten.
Mocht het een klacht betreffen die meer tijd vraagt, dan zal Hobbithoeve de klacht zorgvuldig onderzoeken waarbij de ouder op de hoogte gehouden wordt van de voortgang. Rekening houdend met de aard van de klacht, zal Hobbithoeve deze zo spoedig mogelijk afhandelen, in ieder geval binnen 6 weken. De ouder wordt schriftelijk op de hoogte gesteld van het uiteindelijke, onderbouwde oordeel en de termijn waarbinnen eventuele maatregelen gerealiseerd zullen zijn.
 
In het kader van een zorgvuldige en onpartijdige afhandeling van klachten, zijn wij tevens geregistreerd bij de geschillencommissie Kinderopvang. Dit betekent dat deze geschillencommissie geschillen kan behandelen conform het toepasselijk reglement (de tekst is in te zien op de site www.degeschillencommissie.nl).