Voor de ondersteuning door de leidsters van Hobbithoeve, is het van groot belang dat er een goede communicatie bestaat met de ouders/verzorgers. Goede communicatie en een daaruit voortvloeiende goede relatie, waarborgen de aansluiting van de situatie in de BSO bij  de thuis-omgeving en bevorderen daarmee de kwaliteit en continuïteit in opvoeding en begeleiding.

De relatie met de ouders wordt op verschillende manieren opgebouwd en onderhouden:
 

  1. Gesprekken: dagelijks kan bij het brengen (voorschools) en ophalen (naschools) allerlei informatie worden uitgewisseld. Daarnaast bestaat natuurlijk (na het maken van een afspraak) altijd de mogelijkheid om op een ander tijdstip met ons te praten.
  2. Informatiebord: bij binnenkomst in Hobbithoeve ziet men direct het informatiebord. Hierop wordt allerlei algemene informatie verstrekt. Actuele informatie over allerlei zaken, zoals aankondigingen voor feestochtenden en thema-avonden of andere actualiteiten, vinden de ouders als affiches op de deuren van de gang en groepen.
  3. De Hobbitbode: een kwartaal uitgave, waarin allerlei actuele informatie over de thematische activiteiten op de groep.
  4. Adhoc schrijven: belangrijke, actuele informatie wordt niet alleen op het informatiebord gehangen, maar ook als brief uitgereikt.
  5. Tevredenheidsonderzoek: in het kader van het werken aan onze kwaliteit zullen wij in voorkomende gevallen de ouders verzoeken mee te werken aan een tevredenheidsonderzoek. Hierin kan men allerlei op- en aanmerkingen kwijt.
  6. Internet: op het internet is ook alle (actuele) informatie van Hobbithoeve beschikbaar.