Wij verwachten dat een ziek kind niet naar de BSO komt. Hobbithoeve kan de extra zorg die het kind dan nodig heeft niet bieden. Bovendien is een gezonde omgeving van groot belang, zowel voor de kinderen als de leidsters (besmettingsgevaar).

Als uw kind ziek is, verzoeken wij u om zo spoedig mogelijk met ons contact op te nemen. Indien uw kind op de BSO ziek wordt (koorts, diarree, uitslag), dan zullen wij u verzoeken het op te halen.

Bij behoefte aan medische hulp of advies wordt een vaste huisarts ingeschakeld. Daarnaast zijn er te allen tijde leidsters (en manager) aanwezig die een (kinder)-EHBO diploma hebben.

In verband met ziekte kan geen aanspraak worden gemaakt op restitutie.

Indien uw kind op de BSO ziek wordt dan zullen wij telefonisch contact met u opnemen. De beslissing of uw kind in de groep kan blijven wordt genomen door de groepsleidster na overleg met de leiding. Uw kind moet worden opgehaald als:
 

  • Uw kind te ziek is om aan de activiteiten mee te doen.
  • De verzorging te intensief is voor de leidster. Uw kind alleen maar bij de leidster wil zitten.
  • Uw kind de gezondheid van andere kinderen in gevaar brengt. Hierbij wordt de ‘informatiemap infectieziekten en hygiëne in kindercentra’ als leidraad gebruikt.


De leidster spreekt met u af op welk tijdstip u uw kind komt ophalen. Aan het verzoek om gedurende de dag paracetamol toe te dienen om de koorts daarmee te onderdrukken, mag de leidster geen gevolg geven.