Regelmaat is belangrijk voor kinderen, en daarom werken wij in Hobbithoeve met een vaste dagindeling. Wij proberen zoveel mogelijk rust te creëren door uit te gaan van vaste patronen, en van daar uit te variëren per (sub)groep of individueel kind.

BSO Hobbithoeve zoekt in haar opzet zoveel mogelijk aansluiting bij de thuissituatie. Graag willen wij dat de kinderen zich op hun gemak voelen. Wij streven er dan ook naar om een huiselijke, ongedwongen sfeer neer te zetten, waarin kinderen zich kunnen en durven te ontwikkelen. Deze sfeer vindt men ook terug in de vormgeving en de inrichting van de binnenruimten. De leidster gaat op een zo ontspannen mogelijk manier om met de groep, waardoor er een zekere rust ontstaat.

De activiteiten die kinderen kunnen kiezen, zijn vooral gericht op ontspanning, vermaak en sport. Kinderen zijn tenslotte al de hele dag inspannend bezig geweest en hebben lang stil moeten zitten. In het activiteitenaanbod bij BSO Hobbithoeve is sprake van een grote variatie, waarbij alle vier ontwikkelingsgebieden (cognitieve, sociaal-emotionele, motorische en zintuiglijke ontwikkeling) ruimschoots aan bod komen. In principe zijn de kinderen vrij om te kiezen welke activiteiten zij willen ondernemen. Wel is een zekere mate van planning en organisatie belangrijk om de kwaliteit en veelzijdigheid van de activiteiten te handhaven en te bevorderen. 

In de praktijk blijkt dat sommige kinderen blijven hangen in hun keuze voor een bepaalde activiteit. Andere kinderen vinden het soms moeilijk tot activiteiten te komen: ze zijn op zoek naar meer prikkeling.

Om de ontwikkeling van kinderen nog meer te stimuleren en/of hier wat meer sturing aan te geven, introduceren wij het fenomeen “thematische activiteit”.  Kort gezegd houdt dit in dat er maandelijks bepaalde activiteiten worden aangeboden in het kader van een bepaald thema. Kinderen hebben een vrije keus om hieraan wel of niet deel te nemen. Wel zal de leidster hen stimuleren om mee te doen. Deze thematische activiteiten zullen uiteraard aansluiten bij de vier ontwikkelingsgebieden, waarbij ernaar wordt gestreefd deze evenwichtig aan de orde te laten komen. Door deze werkwijze ontstaat een transparante structuur van het activiteiten-aanbod die zeker ten goede zal komen aan de duidelijkheid, zowel voor de kinderen als de leidster.

Bij de activiteiten wordt ook rekening gehouden met thema’s zoals de seizoenen en feestdagen.