De kwaliteitseisen in de wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (IKK) zijn duidelijk wat betreft het aantal kinderen dat opgevangen mag worden per leidster. Bij Hobbithoeve conformeren wij ons aan deze eisen. Bij minimaal 10 uur aaneengesloten opvang kan worden afgeweken van de BKR gedurende maximaal 3 uur per dag. Deze situatie komt bij de BSO alleen voor tijdens vakanties of vrije dagen bij de scholen, namelijk:
  • aan het begin van de dag, als de kinderen verspreid binnenkomen;
  • tussen de middag tijdens, de pauzes van de leidsters;
  • aan het eind van de dag, als de kinderen vanaf 16:00 tot sluitingstijd worden opgehaald.
Tijdens vakantie en studiedagen voegen wij de groepen samen als er 20 of minder kinderen komen. Als er maar 10 of minder kinderen zijn is dit bij Hobbithoeve en bij 10 t/m 20 kinderen bij MatchZO (ma, di don). De ouders worden hierover ingelicht per mail en posters op de groepen. Hierdoor komt het niet voor dat één leidster de hele dag alleen bij MatchZO werkt tijdens de lange opvang dagen.
 
Hieronder worden bovenstaande situaties toegelicht met vermelding van de concrete tijden:
 
Tijdens de vakantie- en studiedagen worden de kinderen tussen 7:30 en 8:15 maar mondjesmaat gebracht. De kinderen van beide locaties worden dan bij Hobbithoeve gebracht en opgevangen door een leidster van Hobbithoeve die bekend is met de BSO-kinderen. Tot 8:30 zijn er nooit meer dan 10 kinderen.
 
Op dagen dat er maximaal 20 kinderen komen en alleen MatchZO gebruikt wordt, begint om 8:15 één BSO leidster bij MatchZO die tot 17:30 werkt. Om 9:15 komt de tweede leidster met de kinderen die al bij Hobbithoeve gebracht waren. Zij werkt tot 18:30. (Tussen 8:30 en 9:15 en tussen 17:30 en 18:15 kan van de beroepskracht-kind ratio afgeweken worden.)Tijdens de pauze lossen de leidsters bij MatchZO elkaar af. De eerste gaat van 13:30 tot 14:15 met pauze en de tweede van 14:15 tot 15:00 .
 
Op dagen dat er maximaal 20 kinderen komen en alleen Hobbithoeve gebruikt wordt, begint om 8:15 één BSO leidster bij Hobbithoeve die tot 17:30 werkt. Om 9:15 komt de tweede leidster. Zij werkt tot 18:30. (Tussen 8:30 en 9:15 en tussen 17:30 en 18:15 kan van de beroepskracht-kind ratio afgeweken worden.)Tijdens de pauze lossen de leidsters elkaar af. De eerste gaat van 13:30 tot 14:15 met pauze en de tweede van 14:15 tot 15:00 .
 
Op dagen dat er meer dan 20 kinderen komen en MatchZO en Hobbithoeve allebei gebruikt worden, begint om 8:15 één BSO leidster bij MatchZO die tot 17:30 werkt. Om 9:15 komt de tweede leidster met de (matchZO) kinderen die al bij Hobbithoeve gebracht waren zij werkt tot 18:30 (Tussen 8:30 en 9:15  en tussen 17:30 en 18:15 kan van de beroepskracht-kind ratio afgeweken worden.).
Tijdens de pauze lossen de leidsters bij MatchZO elkaar af. De eerste gaat van 13:30 tot 14:15 met pauze en de tweede van 14:15 tot 15:00.
De leidster die bij Hobbithoeve werkt begint om 9:15 tot 18:30. Zij wordt van 13:30 tot 14:15 afgelost door de leidster die de ochtend opvang had gedaan. 
 
NB: Bij Hobbithoeve werken op maandag t/m donderdag huishoudelijke-/groepshulpen. Zij nemen veel werkzaamheden uit handen van de leidsters. Hierdoor hebben de leidsters de tijd om volledig met de kinderen bezig te zijn.
Zeker tijdens de pauzes en aan het begin en eind van de dag  geeft dat verlichting op het moment dat de leidster alleen op de groep staat. Zij tellen evenwel niet mee met de beroepskracht-kind ratio, maar geven wel degelijk meer ruimte aan de leidsters om kindgebonden bezig te zijn. Bij BSO  MatchZo hebben we geen huishoudelijke hulp.