De BKR is het aantal pedagogisch medewerkers in verhouding tot het aantal kinderen op de groep. Deze verhouding is afhankelijk van de leeftijd van de aanwezige kinderen. Voor het bepalen van de juiste BKR volgen wij de landelijke richtlijnen (www.1ratio.nl). Om tot een efficiënte bedrijfsvoering te kunnen komen mag maximaal 3 uur per dag minder beroepskrachten ingezet worden.
 
Tijdens schooldagen wijken we op beide BSO’s niet af van de BKR.
Tijdens vakanties en studiedagen (als we geopend zijn van 8:30 tot 18:30) wijken we bij BSO Hobbithoeve ook niet af van de BKR. Er is altijd één pedagogisch medewerker aanwezig voor maximaal 10 kinderen.
Tijdens vakanties en studiedagen (als we geopend zijn van 8:30 tot 18:30) wijken we bij BSO-MatchZO wel af van de BKR. Hieronder wordt in een tabel per dag aangegeven op welke tijdstippen we minder beroepskrachten hebben werken voor het aantal aanwezige kinderen.
 
Afwijken BKR bij BSO-MatchZO tijdens vakantie- en studiedagen
  Ochtend Middag Avond
Maandag 8:30-9:15 13:30-15:00 17:45-18:30
Dinsdag 8:30-9:15 13:30-15:00 17:45-18:30
Woensdag 8:30-9:15 13:30-15:00 17:45-18:30
Donderdag 8:30-9:15 13:30-15:00 17:45-18:30
Vrijdag 8:30-9:15 13:30-15:00 17:45-18:30