BSO Hobbithoeve richt zich op de Cornelis Jetsesschool en de Jan Woudsmaschool in Driemond.
De buitenschoolse opvang, voor kinderen van 4 tot 13 jaar, is verdeeld over twee stamgroepen met ieder een eigen locatie:
  • Eén stamgroep wordt opgevangen op locatie Hobbithoeve. De maximale groepsgrootte is 10 kinderen, in de leeftijd van 4 en 5 jaar, uitgaande van één leidster.
  • Eén stamgroep wordt opgevangen op locatie MatchZO. De maximale groepsgrootte is 20 kinderen, in leeftijd van 5 tot 13 jaar, uitgaande van twee leidsters.
 
Beide stamgroepen hebben een eigen groepsruimte. Indien kinderen in een andere stamgroep en/of groepsruimte worden opgevangen, dan zal vooraf bij de betreffende ouders om schriftelijke toestemming worden gevraagd.
 
NB: op dit moment worden de stamgroepen op de woensdag structureel samengevoegden opgevangen in de groepsruimte op locatie MatchZO.
De ouders zijn daarover geïnformeerd en hebben schriftelijke toestemming gegeven.
Ook op dagen met weinig kinderen kan het voorkomen dat de twee groepen worden samengevoegd. De ouders worden hierover geïnformeerd, zodat ze weten waar ze hun kind kunnen brengen en ophalen (zie hoofdstuk 3 BKR).
De leiding van de groepen zal verzorgd worden door vaste leidsters. Zij zijn tevens de mentoren van de kinderen. Zij rouleren elke week van locatie zodat zij alle kinderen en ouders leren kennen en vice versa. De jongste kinderen worden opgevangen bij locatie Hobbithoeve. Op het moment dat de groep groeit schuiven de oudste kinderen door naar locatie MatchZO. In het geval van verlof en ziekteverzuim wordt teruggegrepen op de leidsters van Hobbithoeve die de hele dagopvang verzorgen.
 
Bij Hobbithoeve werkt op alle dagen een huishoudelijke medewerkster. Zij verricht veel huishoudelijke taken zoals de was doen, speelgoed schoonmaken enzovoort. Zij werkt volgens een vast schema. Zij zal ook ingezet worden als er bij de BSO een extra hand nodig is. Bij MatchZO werkt geen huishoudelijke hulp.
 
De inrichting en indeling van de groepsruimtes en buitenruimte is gericht op de beleving van de schoolgaande kinderen en biedt voldoende mogelijkheden om te ravotten, te bouwen, te verkleden, te lezen, te computeren etc.