BSO Hobbithoeve richt zich op de Cornelis Jetsesschool en de Jan Woudsmaschool in Driemond.
BSO Hobbithoeve heeft de beschikking over twee locaties:
 
  1. Onder hetzelfde dak als onze hele dag opvang, hebben wij aan de Burg. Kasteleinstraat   een ruimte ingericht voor een buitenschoolse stamgroep. Op maandag, dinsdag en donderdag worden hier de jongste kinderen opgevangen (maximaal 10), in de leeftijd van 4 en 5 jaar. Onder leiding van één leidster. Op woensdag en vrijdag is de groep samengevoegd  met de MatchZO stamgroep. De leeftijd varieert dan van 4 tot 13 jaar. Op woensdag maximaal 10 kinderen met één leidster en op vrijdag maximaal 20 kinderen onder leiding van twee leidsters.
  2. In MatchZO, de sport accommodatie van Driemond, wordt ook opvang geboden aan maximaal 20 kinderen met twee leidsters. Deze locatie is vooralsnog drie dagen per week geopend. Hier worden kinderen opgevangen in leeftijd van 5 tot 13 jaar. Op de overige dagen (woensdag en vrijdag) zullen  de stamgroepen worden samengevoegd op de locatie aan de Kasteleinstraat (zie 1).
 
Ook op dagen met weinig kinderen kan het voorkomen dat de twee groepen worden samengevoegd. De ouders worden hierover geïnformeerd, zodat ze weten waar ze hun kind op kunnen halen (zie hoofdstuk 3 BKR).
De leiding van de groepen zal verzorgd worden door vaste leidsters. Zij zijn tevens de mentoren van de kinderen. Zij rouleren elke week van locatie zodat zij alle kinderen en ouders leren kennen en vice versa. De jongste kinderen worden opgevangen bij locatie Hobbithoeve. Op het moment dat de groep groeit schuiven de oudste kinderen door naar locatie MatchZO. In het geval van verlof en ziekteverzuim wordt teruggegrepen op de leidsters van Hobbithoeve die de hele dagopvang verzorgen.
 
Bij Hobbithoeve werkt op drie en halve dag een huishoudelijke medewerkster. Zij verricht veel huishoudelijke taken zoals de was doen, speelgoed schoonmaken enzovoort. Zij werkt volgens een vast schema. Tevens assisteert zij de pedagogisch medewerksters tijdens drukke momenten zoals, schoenen en jassen aandoen bij de kinderen die dat zelf nog niet goed kunnen. Zij zal ook ingezet worden als er bij de BSO een extra hand nodig is. Bij MatchZO werkt geen huishoudelijke hulp.
 
De inrichting en indeling van de groepsruimtes en buitenruimte is gericht op de beleving van de schoolgaande kinderen en biedt voldoende mogelijkheden om te ravotten, te bouwen, te verkleden, te lezen, te computeren etc.