Voor de ondersteuning door de leidsters van Hobbithoeve, is het van groot belang dat er een goede communicatie bestaat met de ouders/verzorgers. Goede communicatie en een daaruit voortvloeiende goede relatie, waarborgen de aansluiting van de situatie in het kinderdagverblijf bij  de thuis-omgeving en bevorderen daarmee de kwaliteit en continuïteit in opvoeding en begeleiding.
 
De relatie met de ouders wordt op verschillende manieren opgebouwd en onderhouden:
  1. Gesprekken: dagelijks kan bij het brengen en ophalen allerlei informatie worden uitgewisseld. Daarnaast bestaat natuurlijk altijd de mogelijkheid, bijvoorbeeld in het kader van het 3+ volgsysteem, om op een ander tijdstip met ons te praten.
  2. Mapje: de leidsters houden voor elk kind bij hoe het gaat bij ons op het kinderdagverblijf. Deze ervaringen worden voor ieder kind in een apart schriftje geschreven. Vragen of opmerkingen van de kant van de ouder(s) kunnen natuurlijk ook in dit schriftje worden geschreven.
  3. In Hobbithoeve worden regelmatig foto’s gemaakt, ook bij speciale gelegenheden (Kerst, Pasen, Sinterklaas, Carnaval etc).
  4. Informatiebord: bij binnenkomst in Hobbithoeve ziet men direct het informatiebord. Hierop wordt allerlei algemene informatie verstrekt. Actuele informatie over allerlei zaken, zoals aankondigingen voor feestochtenden en thema-avonden of andere actualiteiten, vinden de ouders als affiches op de deuren van de gang.
  5. De Hobbithoeve Heraut: waarin allerlei informatie over Hobbithoeve en haar kinderen en medewerkers.
  6. Adhoc schrijven: belangrijke, actuele informatie wordt niet alleen op de deuren gehangen, maar ook in het bakje van het kind gedaan, of digitaal versterkt via e-mail.
  7. Tevredenheidsonderzoek: in het kader van het werken aan onze kwaliteit zullen wij de ouders periodiek verzoeken mee te werken aan een tevredenheidsonderzoek. Hierin kan men allerlei op- en aanmerkingen kwijt.
  8. Internet: op het internet is ook alle (actuele) informatie van Hobbithoeve beschikbaar (www.hobbithoeve.nl, Facebook).