De BKR is het aantal pedagogisch medewerkers in verhouding tot het aantal kinderen op de groep. Deze verhouding is afhankelijk van de leeftijd van de aanwezige kinderen. Voor het bepalen van de juiste BKR volgen wij de landelijke richtlijnen (www.1ratio.nl). Om tot een efficiënte bedrijfsvoering te kunnen komen mag maximaal 3 uur per dag minder beroepskrachten ingezet worden.
 
Hieronder wordt in een tabel per dag en per groep aangegeven op welke tijdstippen we minder beroepskrachten hebben werken voor het aantal aanwezige kinderen.
 
 
Afwijken BKR bij babygroep Bilbo
  Ochtend Middag Avond
Maandag 8:30-9:00 13:00-15:00 17:00-17:30
Dinsdag 8:30-9:00 13:00-15:00 17:00-17:30
Woensdag 8:30-9:15 13:30-15:00 16:45-17:30
Donderdag 8:30-9:00 13:00-15:00 17:00-17:30
Vrijdag 8:30-9:15 13:30-15:00 16:45-17:30
 
Afwijken BKR bij peutergroep Pepijn
  Ochtend Middag Avond
Maandag 8:30-8:45 en 9:00-9:15 13:15-15:00 16:45-17:30
Dinsdag 8:30-8:45 en 9:00-9:15 13:15-15:00 16:45-17:30
Woensdag 8:30-8:45 en 9:00-9:15 13:15-15:00 16:45-17:30
Donderdag 8:30-8:45 en 9:00-9:15 13:15-15:00 16:45-17:30
Vrijdag 8:30-8:45 en 9:00-9:15 13:15-15:00 16:45-17:30
 
Afwijken BKR bij peutergroep Sam
  Ochtend Middag Avond
Maandag 8:30-8:45 en 9:00-9:15 13:15-15:00 16:45-17:30
Dinsdag 8:30-8:45 en 9:00-9:15 13:15-15:00 16:45-17:30
Woensdag 8:30-8:45 en 9:00-9:15 13:15-15:00 16:45-17:30
Donderdag 8:30-8:45 en 9:00-9:15 13:15-15:00 16:45-17:30
Vrijdag 8:30-8:45 en 9:00-9:15 13:15-15:00 16:45-17:30
 
Op de tussenliggende tijden die niet in de tabel staan zijn voldoende  leidsters aanwezig. Tussen 7:30 en 8:30 en 17:30 en 18:30 hebben we een opendeurenbeleid tussen baby- en peutergroepen waardoor er voldoende  leidsters zijn voor het aantal kinderen.
 
Wij lossen het afwijken van de BKR op door deze periodes te laten vallen op ‘rustige’ momenten op de groep. Zo zijn tussen 8:30 en 9:15 nog geen activiteiten en mogen de kinderen vrij spelen. Tussen 13:00 en 15:00 liggen veel kinderen op bed waardoor een groot gedeelte van de kinderen slaapt. Tussen 16:45 en 17:30 is net als in de ochtend alleen vrij spel waardoor dit moment met minder  leidsters werken haalbaar is. Iedere groep is tevens met deur met doorkijk verbonden aan een andere groep. Deze deur staat geregeld open met hekje ertussen. Bij noodgevallen kan er binnen 10 seconden een collega ter plaatse zijn.
 
Tussen de peutergroepen zit een tussenwand die van 9:00 tot 17:30 gesloten is. Vanaf 13:00 tot 15:00 wordt één groep gebruikt als slaapruimte en de andere groep voor de wakkerblijvers. Peutergroepen zijn dan gemengd.
 
Bij Hobbithoeve werken op maandag t/m vrijdag huishoudelijke-/groepshulpen. Zij nemen veel werkzaamheden uit handen van de  leidsters. Hierdoor hebben de  leidsters de tijd om volledig met de kinderen bezig te zijn. Zo geven de hulpen een extra hand als er bijvoorbeeld een fles gegeven moet worden of als de kinderen hun jassen en schoenen aandoen. Voorts zetten zij de eetkarren klaar, verschonen de bedden etc. Zeker tijdens de pauzes en aan het begin en eind van de dag geeft dat verlichting op het moment dat de leidster alleen op de groep staat. Zij tellen evenwel niet mee met de beroepskracht-kind ratio, maar geven wel degelijk meer ruimte aan de leidsters om kindgebonden bezig te zijn.