De kwaliteitseisen in de wet innovatie en kwaliteit kinderopvang zijn duidelijk wat betreft het aantal kinderen dat opgevangen mag worden per leidster. Bij Hobbithoeve conformeren wij ons aan deze eisen. Drie uur per dag mag van de beroepskracht-kind ratio afgeweken worden. Dat is bij ons dagverblijf aan het begin van de dag als de kinderen verspreid binnenkomen, tussen de middag als veel kinderen liggen te slapen(tijdens de pauzes van de leidsters) en aan het eind van de dag als de kinderen vanaf 16:00 tot sluitingstijd worden opgehaald. Hieronder worden de concrete tijden vermeld.
 
Bij Hobbithoeve werken op maandag t/m donderdag huishoudelijke-/groepshulpen. Zij nemen veel werkzaamheden uit handen van de leidsters. Hierdoor hebben de leidsters echt de tijd om met de kinderen bezig te zijn. Zo geven de hulpen een extra hand als er bijvoorbeeld een fles gegeven moet worden of als de kinderen hun jassen en schoenen aandoen, worden eetkarren klaargezet en opgeruimd, bedjes verschoond etc. Zeker tijdens de pauzes geeft dat verlichting als de leidster alleen op de groep staat. Zij tellen niet mee met de beroepskracht-kind ratio maar geven wel degelijk meer ruimte aan de leidsters om kindgebonden bezig te zijn.
 
Op de dagen dat er met twee leidsters op de groep wordt gewerkt zijn de tijden dat we afwijken:
 • 7:30-8:30 leidsters van peuter-  en babygroep samen gevoegd
 • 8:30-9:15 leidster alleen op eigen groep
 • 9:15-13:30 twee leidsters
 • 13:30-15:00 één leidster
 • 15:00-16:45 twee leidsters
 • 16:45-17:30 één leidster
 • 17:30-18:30 leidsters van peuter- en babygroep samen gevoegd
 
Op de dagen dat er met drie leidsters op de groep wordt gewerkt zijn de tijden dat we afwijken:
 • 7:30-8:15 leidsters van peuter- en babygroep samen gevoegd
 • 8:15-8:45 leidster alleen op eigen groep
 • 8:45-9:15 twee leidsters
 • 9:15-13:00 drie leidsters
 • 13:00-15:00 twee leidsters
 • 15:00-16:45 drie leidsters
 • 16:45-17:45 twee leidsters
 • 17:45-18:30 leidsters van peuter- en babygroep samen gevoegd