Regelmaat is belangrijk voor kinderen, en daarom werken wij in Hobbithoeve met een vaste dagindeling. Wij proberen zoveel mogelijk rust te creëren door uit te gaan van vaste patronen, en van daar uit te variëren per (sub)groep of individueel kind.

De babygroep heeft een flexibele dagindeling, want elke baby neemt zijn eigen dagritme mee van huis. De slaap en voedingstijden van thuis worden met de ouder(s) afgestemd en in Hobbithoeve aangehouden. Langzamerhand wordt toegewerkt naar een dagindeling die in de dreumes- en peutergroep geldt.

In de dreumes- en peutergroep wordt een gezamenlijk ritme aangehouden, waardoor de kinderen op tijd eten, drinken, slapen, plassen en verschoond worden, terwijl er voldoende tijd overblijft voor vrij spel en andere (groeps)activiteiten.

Bij de activiteiten wordt rekening gehouden met thema’s zoals de seizoenen en feestdagen.

Hobbithoeve werkt met het voorschoolse programma ‘Uk & Puk’. Dit is een methode die opgezet is om de brede ontwikkeling bij kinderen van 0 tot 4 jaar te stimuleren. Hierdoor ontstaat er een doorgaande leerlijn naar basisscholen, die nu al vaak met ‘Ik & Ko’ werken.

Hobbithoeve heeft vele mogelijkheden om actief met de kinderen bezig te zijn naast spelen, knutselen, voorlezen en zingen is er ook plaats voor rommelen in de moestuin en bollen planten. De peuters die niet meer slapen mogen maximaal een half uur samen met een leidster naar een dvd kijken, als de andere peuters gaan slapen.

De omgeving in en rondom Driemond biedt volop mogelijkheden om er met de bolderkar op uit te trekken; denk hierbij aan de dijk langs het Amsterdam-Rijnkanaal waar vele schepen passeren, en het mooie groengebied richting Diemen (het Diemerbos).