Hobbithoeve
Paula & Hans Lenters

Burgemeester Kasteleinstraat 6 
1109 BC Driemond (Amsterdam Zuidoost)

Telefoon 0294 450525 
Mobiel 06 48764911
 
LRK-nummers:
133447169 (dagopvang), 
107950765 (BSO Hobbithoeve)
182952162 (BSO MatchZO)
 
IBAN:
NL39 ABNA 0587194499
 
Inspectierapport GGD dagopvang
Inspectierapport GGD BSO Hobbithoeve
Inspectierapport GGD BSO MatchZO

info@hobbithoeve.nl
Routebeschrijving
 
Hobbithoeve Facebook
 

Inschrijving en Plaatsing
 
Inschrijving

Een kind kan 1 tot 5 dagen per week worden ingeschreven. Daarbij kunnen twee onderdelen worden onderscheiden: voor-  en naschoolse opvang.

Wanneer het ingevulde aanmeldingsformulier door ons is ontvangen, dan is de inschrijving van kracht en de aanmeldingsprocedure afgerond.

 

Plaatsing

U krijgt van Hobbithoeve een plaatsingsovereenkomst toegezonden of u ontvangt een bevestiging waarop wordt aangegeven dat uw kind op een wachtlijst is geplaatst. Op de plaatsingsovereenkomst en de inschrijvingsbevestiging staat een inschrijvingsnummer vermeld, dat bij latere communicatie met Hobbithoeve gebruikt kan worden.

De plaatsing is van kracht op het moment dat de overeenkomst, ondertekend door iedere ouder/verzorger, door ons is ontvangen.

Bij de plaatsing geven wij voorrang aan een broertje of zusje van een kind dat al opgevangen wordt in Hobbithoeve.

 
Wenperiode

In de maand voorafgaand aan de opvang vindt een kennismakingsgesprek tussen de leiding van Hobbithoeve en de ouders plaats. Tijdens dit gesprek wordt een vragenlijst uitgereikt waarop alle bijzonderheden met betrekking tot uw kind aan de orde komen. Bovendien wordt tijdens dit gesprek een wenmiddag afgesproken (in de week voorafgaande aan de opvang).

Tijdens de wenmiddag worden het kind en de ouder(s) in de gelegenheid gesteld kennis te maken met de leeftijdsgenootjes en de leidster van de groep.

 
Betaalwijze

U krijgt maandelijks een factuur toegezonden. Het maandelijks te betalen bedrag wordt bij vooruitbetaling voldaan en dient dus voor de eerste van de maand door ons ontvangen te zijn.

Er wordt twaalf maanden per jaar gefactureerd. Dit betekent dat het overeengekomen maandbedrag wordt doorbetaald tijdens ziekte en vakantie van uw kind en op de dagen dat Hobbithoeve gesloten is.

 
Opzeggen

De overeenkomst  kan schriftelijk worden beëindigd met een opzegtermijn van een maand. Ook verzoeken tot vermindering van het aantal dagen of andere wijzigingen dienen een maand van te voren schriftelijk (per email) te worden gedaan. Overige wijzigingen op de bestaande overeenkomst horen wij ook graag schriftelijk (per email) en zo tijdig mogelijk.

Hobbithoeve actueel


Wij zijn op zoek naar lieve, enthousiaste leidsters
Reviews van ouders
Hoeveel kost de opvang nu werkelijk?