Hobbithoeve
Paula & Hans Lenters

Burgemeester Kasteleinstraat 6 
1109 BC Driemond (Amsterdam Zuidoost)

Telefoon 0294 450525 
Mobiel 06 48764911
 
LRK-nummers:
133447169 (dagopvang), 
107950765 (BSO Hobbithoeve)
182952162 (BSO MatchZO)
 
IBAN:
NL39 ABNA 0587194499
 
Inspectierapport GGD dagopvang
Inspectierapport GGD BSO Hobbithoeve
Inspectierapport GGD BSO MatchZO

info@hobbithoeve.nl
Routebeschrijving
 
Hobbithoeve Facebook
 

 
Oudercommissie
 

Bij Hobbithoeve is een oudercommissie aangesteld waarin zowel ouders van het dagverblijf als ouders van de beide locaties van de buitenschoolse opvang vertegenwoordigd zijn. (locatie BSO MatchZO heeft geen eigen oudercommissie aangezien er minder dan 50 kinderen opgevangen worden.) Deze oudercommissie wordt in de gelegenheid gesteld advies uit te brengen over voorgenomen besluiten die organisatie van BSO Hobbithoeve betreffen, zoals uitvoering van het kwaliteitsbeleid, pedagogisch beleidsplan, voedingsaangelegenheden en wijzigingen van de tarieven. Een kopie van het vastgestelde Reglement Oudercommissie wordt aan alle nieuwe ouders vertrekt.

 

De oudercommissie heeft een eigen e-mail adres; ochobbithoeve@gmail.com

Hobbithoeve actueel


Wij zijn op zoek naar lieve, enthousiaste leidsters
Reviews van ouders
Hoeveel kost de opvang nu werkelijk?