Hobbithoeve
Paula & Hans Lenters

Burgemeester Kasteleinstraat 6 
1109 BC Driemond (Amsterdam Zuidoost)

Telefoon 0294 450525 
Mobiel 06 48764911
 
LRK-nummers:
133447169 (dagopvang), 
107950765 (BSO Hobbithoeve)
182952162 (BSO MatchZO)
 
IBAN:
NL39 ABNA 0587194499
 
Inspectierapport GGD dagopvang
Inspectierapport GGD BSO Hobbithoeve
Inspectierapport GGD BSO MatchZO

info@hobbithoeve.nl
Routebeschrijving
 
Hobbithoeve Facebook
 


Contact met Ouders/Verzorgers
 

Voor de ondersteuning door de leidsters van Hobbithoeve, is het van groot belang dat er een goede communicatie bestaat met de ouders/verzorgers. Goede communicatie en een daaruit voortvloeiende goede relatie, waarborgen de aansluiting van de situatie in de BSO bij  de thuis-omgeving en bevorderen daarmee de kwaliteit en continuïteit in opvoeding en begeleiding.

De relatie met de ouders wordt op verschillende manieren opgebouwd en onderhouden:

  1. Gesprekken: dagelijks kan bij het brengen (voorschools) en ophalen (naschools) allerlei informatie worden uitgewisseld. Daarnaast bestaat natuurlijk (na het maken van een afspraak) altijd de mogelijkheid om op een ander tijdstip met ons te praten.
  2. Informatiebord: bij binnenkomst in Hobbithoeve ziet men direct het informatiebord. Hierop wordt allerlei algemene informatie verstrekt. Actuele informatie over allerlei zaken, zoals aankondigingen voor feestochtenden en thema-avonden of andere actualiteiten, vinden de ouders als affiches op de deuren van de gang en groepen.
  3. De Hobbitbode: een kwartaal uitgave, waarin allerlei actuele informatie over de thematische activiteiten op de groep.
  4. Adhoc schrijven: belangrijke, actuele informatie wordt niet alleen op het informatiebord gehangen, maar ook als brief uitgereikt.
  5. Tevredenheidsonderzoek: in het kader van het werken aan onze kwaliteit zullen wij in voorkomende gevallen de ouders verzoeken mee te werken aan een tevredenheidsonderzoek. Hierin kan men allerlei op- en aanmerkingen kwijt.
  6. Internet: op het internet is ook alle (actuele) informatie van Hobbithoeve beschikbaar.
 

Hobbithoeve actueel


Wij zijn op zoek naar lieve, enthousiaste leidsters
Reviews van ouders
Hoeveel kost de opvang nu werkelijk?