Hobbithoeve
Paula & Hans Lenters

Burgemeester Kasteleinstraat 6 
1109 BC Driemond (Amsterdam Zuidoost)

Telefoon 0294 450525 
Mobiel 06 48764911
 
LRK-nummers:
133447169 (dagopvang), 
107950765 (BSO Hobbithoeve)
182952162 (BSO MatchZO)
 
IBAN:
NL39 ABNA 0587194499
 
Inspectierapport GGD dagopvang
Inspectierapport GGD BSO Hobbithoeve
Inspectierapport GGD BSO MatchZO

info@hobbithoeve.nl
Routebeschrijving
 
Hobbithoeve Facebook
 

Groepsindeling
 
BSO Hobbithoeve richt zich (in beginsel) op de Cornelis Jetsesschool en de Jan Woudsmaschool in Driemond.

BSO Hobbithoeve heeft de beschikking over twee locaties:
 

  1. Onder hetzelfde dak als onze hele dag opvang, hebben wij aan de BurgKasteleinstraat een ruimte ingericht voor een buitenschoolse stamgroep van maximaal 20 kinderen.
  2. In MatchZO, de nieuwe sport accommodatie van Driemond wordt ook opvang geboden aan maximaal 20 kinderen per dag. Deze locatie is vooralsnog drie dagen per week geopend. Op de overige dagen (woensdag en vrijdag) zullen  de stamgroepen worden samengevoegd op de locatie aan de Kasteleinstraat.

 
Ook op de dagen met weinig kinderen kan het voorkomen dat de twee groepen worden samengevoegd. De ouders worden hierover geïnformeerd, zodat ze weten waar zij hun kind kunnen ophalen.
De leiding van de groepen zal verzorgd worden door vaste leidsters. In het geval van verlof en ziekteverzuim wordt teruggegrepen op de leidsters van Hobbithoeve die de hele dagopvang verzorgen. Bij calamiteiten treedt de achterwachtregeling in werking, waarbij er hulp ingeschakeld kan worden van de andere locatie (Hobbithoeve of MatchZO). Bij locatie MatchZO kan ook één van de beheerders van MatchZO worden ingeschakeld. De benodigde telefoonnummers zijn op beide locaties voorhanden.

Eventuele BOL-stagiaires zullen boventallig op de groep meedraaien. Afhankelijk van het leerjaar waarin zij zit, zal ze helpen bij de verzorging van de kinderen. Activiteiten voorbereiden en meedoen aan de uitvoering. Een 3e jaars stagiaire zal onder begeleiding steeds meer verantwoording krijgen zoals overdragen aan de ouders.

Bij Hobbithoeve werkt op twee en halve dag een huishoudelijke medewerkster. Zij verricht veel huishoudelijke taken zoals de was doen, speelgoed schoonmaken enzovoort. Zij werkt volgens een vast schema. Tevens assisteert zij de pedagogisch medewerksters tijdens drukke momenten zoals, schoenen en jassen aandoen bij de kinderen die dat zelf nog niet goed kunnen. Zij zal ook ingezet worden als er meer dan 6 kinderen uit school gehaald moeten worden.

De inrichting en indeling van de groepsruimte en buitenruimte is gericht op de beleving van de schoolgaande kinderen en biedt voldoende mogelijkheden om te ravotten, te bouwen, te verkleden, te lezen, te computeren etc.

Hobbithoeve actueel


Wij zijn op zoek naar lieve, enthousiaste leidsters
Reviews van ouders
Hoeveel kost de opvang nu werkelijk?