Hobbithoeve
Paula & Hans Lenters

Burgemeester Kasteleinstraat 6 
1109 BC Driemond (Amsterdam Zuidoost)

Telefoon 0294 450525 
Mobiel 06 48764911
 
LRK-nummers:
133447169 (dagopvang), 
107950765 (BSO Hobbithoeve)
182952162 (BSO MatchZO)
 
IBAN:
NL39 ABNA 0587194499
 
Inspectierapport GGD dagopvang
Inspectierapport GGD BSO Hobbithoeve
Inspectierapport GGD BSO MatchZO

info@hobbithoeve.nl
Routebeschrijving
 
Hobbithoeve Facebook
 

Veiligheid en hygiëne
 

Veiligheid en hygiëne staan hoog in het vaandel bij Hobbithoeve. Onze medewerkers zijn goed opgeleid en hebben voldoende deskundigheid, ook over deze onderwerpen. Hobbithoeve heeft een actueel veiligheids- en gezondheidsbeleid. In de praktijk wordt gehandeld zoals in het beleid staat beschreven.
Het beleid bevat een plan van aanpak hoe de risico’s met grote gevolgen zoveel mogelijk ingeperkt worden en hoe gehandeld moet worden zodra een ongezonde en/of onveilige situatie zich voordoet. Ook wordt beschreven hoe leidsters de kinderen leren met kleine risico’s om te gaan.
Tevens wordt in het beleid beschreven hoe het risico op grensoverschrijdend gedrag door volwassenen en kinderen zo veel mogelijk wordt beperkt.
Bij Hobbithoeve wordt gewerkt met de ‘Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling’. In deze Meldcode is vastgelegd welke stappen van de beroepskrachten worden verwacht bij signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling. 

Bij de bereiding van het eten voor de kinderen wordt de Hygiënecode voor de Voedingsverzorging van het Voedingscentrum in acht genomen.

Wij voldoen aan de brandveiligheidseisen die de verordening op de kinderopvang stelt. Sinds eind 2012 beschikt Hobbithoeve over een brandmeld- en ontruimingsinstallatie.

Er is een ontruimingsplan opgesteld, op basis waarvan één of twee keer per jaar een ontruimingsoefening wordt gehouden.

Hobbithoeve actueel


Wij zijn op zoek naar lieve, enthousiaste leidsters
Reviews van ouders
Hoeveel kost de opvang nu werkelijk?