Hobbithoeve
Paula & Hans Lenters

Burgemeester Kasteleinstraat 6 
1109 BC Driemond (Amsterdam Zuidoost)

Telefoon 0294 450525 
Mobiel 06 48764911
 
LRK-nummers:
133447169 (dagopvang), 
107950765 (BSO Hobbithoeve)
182952162 (BSO MatchZO)
 
IBAN:
NL39 ABNA 0587194499
 
Inspectierapport GGD dagopvang
Inspectierapport GGD BSO Hobbithoeve
Inspectierapport GGD BSO MatchZO

info@hobbithoeve.nl
Routebeschrijving
 
Hobbithoeve Facebook
 

Klachtenafhandeling

Hobbithoeve heeft een overzichtelijke organisatiestructuur met ruime mogelijkheden voor (in)formeel contact tussen ouders en leidsters/leiding (mondeling, schriftelijk of via e-mail).Hierdoor kunnen allerlei zaken(op- en/of aanmerkingen, klachten) direct worden kortgesloten.
Mocht het een klacht betreffen die meer tijd vraagt, dan zal Hobbithoeve de klacht zorgvuldig onderzoeken waarbij de ouder op de hoogte gehouden wordt van de voortgang. Rekening houdend met de aard van de klacht, zal Hobbithoeve deze zo spoedig mogelijk afhandelen, in ieder geval binnen 6 weken. De ouder wordt schriftelijk op de hoogte gesteld van het uiteindelijke, onderbouwde oordeel en de termijn waarbinnen eventuele maatregelen gerealiseerd zullen zijn.
 
In het kader van een zorgvuldige en onpartijdige afhandeling van klachten, zijn wij tevens geregistreerd bij de geschillencommissie Kinderopvang. Dit betekent dat deze geschillencommissie geschillen kan behandelen conform het toepasselijk reglement (de tekst is in te zien op de site www.degeschillencommissie.nl).  

Hobbithoeve actueel


Wij zijn op zoek naar lieve, enthousiaste leidsters
Reviews van ouders
Hoeveel kost de opvang nu werkelijk?